Links

B’ulah Hoeve
De B’ulah-hoeve is een leefgemeenschap in De Bult (Steenwijk) waaruit Matthijsje is ontstaan.
www.bulahhoeve.nl

Peuterspeelzaal Het Klavertje
Het Klavertje is een peuterspeelzaal die in 1997 vanuit de B’ulah Hoeve en Matthijsje is ontstaan en gehuisvest is op het achterterrein van¬†Matthijsje.
www.peuterspeelzaalhetklavertje.nl

Samenwerkingsverband passend onderwijs
www.passendonderwijsinfryslan.nl

Expertisecentrum ‘Passend onderwijs in de Stellingwerven’
www.pastexpertise.nl

Meer informatie over de school kunt u ook vinden op:
www.scholenopdekaart.nl