Oudercommissies

De schoonmaakcommissie
De schoonmaakcommissie bestaat uit twee ouders die samen met een teamlid alles rondom de schoonmaak coördineren. Schoonmaak dat door ouders wordt gedaan heeft twee mooie kanten. Doordat alle schoonmaakwerkzaamheden door ouders worden gedaan, kunnen we flink op de kosten besparen. Het vergroot ook de betrokkenheid van ouders bij het dagelijkse schoolleven. Het is soms wel passen en meten om alles gedaan te krijgen, maar ieder kan zijn steentje bijdragen en zo krijgen we het met elkaar rond.

De activiteitencommissie
De  activiteitencommissie bestaat uit twee tot vier ouders. Deze commissie coördineert en organiseert allerlei activiteiten binnen en buiten de school (ten behoeve van ouderavonden, culturele avond, schoolfeesten). Alle activiteiten van de activiteitencommissie worden overlegd met een daartoe aangesteld teamlid.

De onderhoudscommissie
Toen School Matthijsje in de oude MAVO aan de Oosterstreek trok, was het gebouw erg verwaarloosd. In de afgelopen jaren hebben ouders, ondersteund door bedrijven en gefinancierd uit overheidssubsidies, de school opgeknapt. Hiertoe is een onderhoudscommissie in het leven geroepen, die in overleg met team en bestuur een onderhoudsplan heeft opgesteld. De onderhoudscommissie organiseert werkouderavonden en klussendagen. Hierover gaan briefjes mee, zodat ouders zich daarvoor kunnen opgeven.
De onderhoudscommissie heeft overleg met team en bestuur over het onderhoud.