Schoolregels

Hieronder zijn de algemene schoolregels te downloaden. Iedere klas heeft ook aparte regels die samen met de leerlingen worden opgesteld.

Schoolregels