Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige Ouderbijdrage en rekeningnummer

De regeling rond de ouderbijdrage staat uitgebreid vermeld in het algemene deel van de Schoolgids. Vragen rondom deze regeling kan men stellen aan de penningmeester van het bestuur:

De bijdrage kan gestort worden op:

IBAN:  NL50RABO0162596278  t.n.v. Stichting Matthijsje

Waarom een vrijwillige ouderbijdrage?

In de regeling “ouderbijdrage op basisschool Matthijsje” staat vermeld:

Basisschool Matthijsje vraagt van alle ouders/verzorgers die kinderen op Matthijsje basisonderwijs laten volgen een financiële ouderbijdrage, deze ouderbijdrage is ingevoerd om de volgende redenen:

 we willen de groepen niet groter laten zijn dan ca. 15 leerlingen, anders zouden we niet die individuele aandacht aan de kinderen kunnen geven die nodig is voor onze vorm van onderwijs en het leven met elkaar; dit vraagt extra personele/ materiële middelen, die niet door de overheid vergoed worden;

–  we hebben extra geld nodig voor onze specifieke onderwijsvormen als: dierenweide, schooltuin, creatieve materialen, vrijdagmiddagactiviteiten, muziek e.d.;

 we hebben een schoolgebouw te onderhouden wat groter is dan de voorgeschreven norm.

Onder vermelding “Ouderbijdrage periode …………….”

tabel ouderbijdrage per gezin in €    
netto inkomen bijdrage bijdrage  
per maand per maand per jaar  
Van Tot      
0 600 7 84  
600 800 11 132  
800 1.000 16 192  
1.000 1.200 22 264  
1.200 1.400 29 348  
1.400 1.600 38 456  
1.600 1.800 48 576  
1.800 2.000 62 744  
2.000 2.200 78 936  
2.200 2.400 93 1.116  
2.400 en meer 100 1.200