VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Vrijwillige ouderbijdrage

De regeling rond de vrijwillige ouderbijdrage staat uitgebreid vermeld in het algemene deel van de Schoolgids. Vragen rondom deze regeling kan men stellen aan directeur-bestuurder:

De bijdrage kan gestort worden op:

IBAN:  NL50RABO0162596278  t.n.v. Stichting Matthijsje

Waarom een vrijwillige ouderbijdrage?

In de regeling “ouderbijdrage op basisschool Matthijsje” staat vermeld:

Basisschool Matthijsje vraagt aan ouders/verzorgers die kinderen op Matthijsje basisonderwijs laten volgen om financieël  bij te dragen. Deze vrijwillige ouderbijdrage is ingevoerd om de volgende redenen:

  • We willen de groepen niet groter laten zijn dan ca. 15 leerlingen, anders zouden we niet die individuele aandacht aan de kinderen kunnen geven die nodig is voor onze vorm van onderwijs en het leven met elkaar; dit vraagt extra personele/ materiële middelen, die niet door de overheid vergoed worden;
  • We hebben extra geld nodig voor onze specifieke onderwijsvormen als: dierenweide, schooltuin, creatieve materialen, vrijdagmiddagactiviteiten, muziek e.d.;
  • We hebben een schoolgebouw te onderhouden wat groter is dan de voorgeschreven norm.

n.b. als ouders de ouderbijdrage niet (kunnen) betalen, heeft dit voor hun kind geen directe gevolgen, zoals uitsluiting van activiteiten o.i.d.

 

Netto inkomen per maand Bijdrage per maand Bijdrage per maand Bijdrage per jaar
Van Tot
0 600 7 84
600 800 11 132
800 1.000 16 192
1.000 1.200 22 264
1.200 1.400 29 348
1.400 1.600 38 456
1.600 1.800 48 576
1.800 2.000 62 744
2.000 2.200 78 936
2.200 2.400 93 1.116
2.400 en meer 100 1.200
ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl