Vacature bovenbouw

Vacature leerkracht groep 7/8 per 01-08-2023

 Wat houdt de functie in?

 • Je geeft les in een combinatiegroep die niet groter is dan 20 leerlingen en bent samen met je duo-collega verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. 
 • Na schooltijd heb je (binnen je aanstelling) tijd voor overleg/overdracht met duo-collega, zodat dit minder schriftelijk hoeft.
 • De duo-collega zorgt voor de weekplanning en bijkomende zaken in de groep, zodat je tijd hebt om aan de school te wennen en je te richten op het lesgeven.
 • Je neemt naar rato deel aan wekelijkse teamvergaderingen, ouderavonden en andere bijeenkomsten en activiteiten buiten de lesdag.

Wat vragen wij van jou?

 • Je bent in het bezit van een PABO-diploma.
 • Bij voorkeur ben je bevoegd om gymlessen te geven.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met lesgeven, bij voorkeur in de betreffende combinatiegroep.
 • Je kunt het schoolconcept onderschrijven en praktisch invulling geven aan wat in de schoolgids beschreven staat.
 • Goed communiceren en constructief kunnen samenwerken met collega’s zijn kernmerken van je.
 • Je legt de leerlingen geen geloof op, maar leeft het voor in de hoop dat ze zelf een verlangen naar God krijgen.
 • In elke situatie probeer je te verstaan waarom een kind doet zoals het doet en wat het nodig heeft. Je werkt hierbij vanuit je hart en intuïtie en methodes en protocollen zijn hierbij voor jou een hulpmiddel.
 • Je praat mét het kind in plaats van tégen of over het kind. Je neemt daarom tijd voor individuele en groepsgesprekken.
 • Je zoekt relatie en verbinding met de leerling én de ouders.
 • Je ziet een kind als volwaardig mens, waar je als leerkracht verantwoording voor draagt. Kenmerken hiervan zijn o.a.:
  • De leerlingen mogen je bij je voornaam noemen op een respectvolle manier;
  • Je geeft duidelijke kaders om veiligheid en orde te waarborgen en spreekt leerlingen aan op hun verantwoording om binnen die kaders te blijven.

Wat bieden wij?

 • Een LB-functie conform CAO van 0,45 fte verdeeld over drie werkdagen.
 • Een plek in een enthousiast team waar warmte, betrokkenheid en ondersteuning belangrijke pijlers zijn en waar het geloof de God van de Bijbel ons doen en laten bepaalt. 
 • De tijd, ruimte én middelen zijn om kinderen naast de basisvakken een breed lesaanbod te geven, mede doordat er in de combinatiegroepen maximaal 20 leerlingen zitten.
 • Een sfeervol gebouw en een prachtige en ruime schoolomgeving waar het team, de kinderen en ouders zich thuis voelen.
 • De kans om op een school te werken waar er tijd en aandacht is voor het welbevinden van kinderen én personeel.
 • Een school waar ouderbetrokkenheid groot is en waar verbinding wordt gezocht met ouders. 
 • De mogelijkheid om mee te denken in de ontwikkeling van doelgericht onderwijs, bewegend en samenwerkend leren waarbij de leerkracht in de ‘lead’ is en niet de methode of toetsen. 

Neem contact op voor een oriënterend gesprek en rondleiding via vacature@schoolmatthijsje.nl

Je sollicitatiebrief graag voorzien van een CV en een referentie.
Deze kunnen geadresseerd worden aan:
Oosterstreek 23, 8388 NA Oosterstreek t.a.v. dhr. R. Hartemink
of gemaild worden naar: vacature@schoolmatthijsje.nl

 

 

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl