Basisschool Matthijsje

Oosterstreek

Welkom op de site van basisschool Matthijsje in Oosterstreek!

We zijn een kleine basisschool met gemiddeld 50 tot 70 leerlingen. De school ligt in het zuiden van Friesland.

Matthijsje is een algemeen bijzondere basisschool waar we als team leven en werken vanuit onze christelijke identiteit.

Belangrijke kernwaarden in onze school zijn:

* samen leven en leren
* persoonlijke en brede ontwikkeling
* je gelukkig en veilig voelen
* een rijke leeromgeving
* ouderbetrokkenheid

Op deze website is veel informatie over de school te vinden en zijn daarnaast ook de schoolgids en andere documenten te downloaden.

Veel plezier bij het bekijken van ons unieke onderwijsconcept!

Uitgangspunten

Hier vindt u meer informatie over ons onderwijsconcept.

Ouders

De betrokkenheid van de ouders bij de school.

Janusz Korczak

Een Pools-Joodse kinderarts en pedagoog.

Ouderparticipatie

Op veel manieren kunnen ouders participeren in de school. Hiervoor wordt per half jaar aan ouders gevraagd om op te geven bij welke ondersteunde taak/taken…

Brede ontwikkeling

Matthijsje is in veel opzichten een basisschool als vele andere. Alles wat kinderen tussen de vier en twaalf jaar moeten leren, staat op het programma. En na groep acht…

Schoolgebouw

Het gebouw stamt uit 1923 en heeft, tot de start van Basisschool Matthijsje in 1984, dienst gedaan als school voor Ulo, Mulo en later Mavo. Het is een prachtig monument met acht lokalen, een gymnastiekzaal, een keuken en nog een aantal kleinere ruimten. Rondom…

Kennismaken

Als ouders hun kind(eren) willen aanmelden, zal er eerst telefonisch contact zijn met de directeur. Daarin wordt kennismakingsprocedure besproken en overlegd hoe dit gepland kan worden. Ook…

Schooltijden

Groep 1 t/m 4:

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-14.35 uur
Woensdag en vrijdag: 8.30-12.00 uur

Groep 5 t/m 8:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-14.35 uur
Woensdag: 8.30-12.00 uur

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl