Basisschool Matthijsje

Oosterstreek

Welkom op de site van basisschool Matthijsje in Oosterstreek!

We zijn een kleine basisschool met gemiddeld 50 tot 70 leerlingen. De school valt onder het algemeen bijzonder onderwijs en ligt in het zuiden van Friesland.

Belangrijke kernwaarden in onze school zijn: persoonlijke aandacht voor ieder kind, de betrokkenheid van God bij ons dagelijks leven en ruimte voor brede ontwikkeling.

Op deze website is veel informatie over de school te vinden en zijn daarnaast ook de schoolgids en andere documenten te downloaden.

Veel plezier bij het het bekijken van alles over ons unieke onderwijsconcept!

 

Uitgangspunten

Hier vindt u meer informatie over ons onderwijsconcept.

Ouders

De betrokkenheid van de ouders bij de school.

Janusz Korczak

Een Pools-Joodse kinderarts en pedagoog.

Matthijsje is een basisschool voor algemeen bijzonder-neutraal onderwijs en is aangesloten bij het VBS.

De school ligt in Oosterstreek, in de gemeente Weststellingwerf (Friesland).
De school heeft een regionale functie: de leerlingen die de school bezoeken komen onder andere uit Oosterstreek, Zandhuizen,  Noordwolde, Vledder en Steenwijk.
Binnen de school werken de groepsleerkrachten en onderwijsassistentes in combinatiegroepen….

Ouderparticipatie

Op veel manieren kunnen ouders participeren in de school. Hiervoor wordt per half jaar aan ouders gevraagd om op te geven bij welke ondersteunde taak/taken…

Brede ontwikkeling

Matthijsje is in veel opzichten een basisschool als vele andere. Alles wat kinderen tussen de vier en twaalf jaar moeten leren, staat op het programma. En na groep acht…

Schoolgebouw

Het gebouw stamt uit 1923 en heeft, tot de start van Basisschool Matthijsje in 1984, dienst gedaan als school voor Ulo, Mulo en later Mavo. Het is een prachtig monument met acht lokalen, een gymnastiekzaal, een keuken en nog een aantal kleinere ruimten. Rondom…

Kennismaken

Als ouders hun kind(eren) willen aanmelden, zal er eerst telefonisch contact zijn met de directeur. Daarin wordt kennismakingsprocedure besproken en overlegd hoe dit gepland kan worden. Ook…

Schooltijden

Groep 1 t/m 4:

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-14.35 uur
Woensdag en vrijdag: 8.30-12.00 uur

Groep 5 t/m 8:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-14.35 uur
Woensdag: 8.30-12.00 uur

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl