Kennismaken

en aanmelden

Kennismaken en aanmelden

Als ouders hun kind(eren) willen aanmelden, zal er eerst telefonisch contact zijn met de directeur. Daarin wordt kennismakingsprocedure besproken en overlegd hoe dit gepland kan worden. Ook vraagt de directeur kort wat informatie over betreffende kind(-eren).

Hieronder staat stapsgewijs de procedure beschreven, waarbij het in de praktijk soms wel iets anders kan gaan als dat beter past. 

in de laatste 4 weken van het schooljaar kunnen we in principe geen kennismakingsprocedure meer starten. Deze worden dan in het volgende schooljaar gepland.

  • Ouders lezen de schoolgids (-supplement) waarin praktische informatie over de Matthijsje staat beschreven. Het supplement kan evt ook op papier worden opgestuurd. De schoolgids is te vinden op de website onder het kopje downloaden: schoolgids algemeen deel en supplement).
  • Er is telefonisch of per mail contact om dingen te plannen en af te spreken (o.a. over contact met vorige school).
  • Als kinderen van een andere basisschool komen, neemt de directeur contact op met die school om te achterhalen of er specifieke ondersteuning nodig is voor het kind/de kinderen (aan de hand van deze gegevens wordt ingeschat of het zinvol is om de verdere kennismakingsprocedure te vervolgen).
  • Ouders (zonder hun kinderen) krijgen een rondleiding van een ouder door de school onder schooltijd van ca 8.45 tot ca. 9.30 uur. 
  • Ouders (zonder hun kinderen) hebben een kennismakingsgesprek met 4 teamleden waarin het team o.a. over de achtergrond van de school vertelt en waarin ouders iets over zichzelf en hun kind(eren) vertellen. Dit duurt  1-1,5 uur en is op een middag na schooltijd.

Na het gesprek ontvangen de ouders een aanmeldformulier. 

  • Ouders kunnen (een gedeelte) van een ouderavond bijwonen.  
  • Aan de hand van het aanmeldformulier wordt bekeken of school daadwerkelijk de benodigde ondersteuning kan bieden en of het nodig is hiervoor nog nader onderzoek te doen.
  • De aangemelde leerling(en) kan een dagdeel meedraaien om te ondervinden of de school bij hem/haar past.
  • De directeur neemt contact met ouders op om inschrijving en instroming te regelen Als er knelpunten uit het aanmeldformulier of kennismakingsprocedure zijn gebleken worden deze door directeur besproken. Mocht daaruit blijken dat Matthijsje niet een passende plek kan bieden, dan wordt er onder verantwoordelijkheid van de directeur gezocht naar een passende plek binnen het samenwerkingsverband.

Deze procedure is door de jaren heen opgezet omdat we het belangrijk vinden dat nieuwe ouders de school goed leren kennen voordat ze besluiten om op school te komen. We hebben als school een bijzonder karakter. Mocht voor ouders tijdens de procedure duidelijk worden dat onze school toch niet bij hen past dan kan deze procedure door de ouders op elk moment stopgezet worden.

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl