Ouder-commissies

De schoonmaakcommissie

De schoonmaakcommissie bestaat uit twee ouders die samen met een teamlid alles rondom de schoonmaak coördineren. De schoonmaak in wordt volledig door ouders gedaan en dit heeft twee mooie kanten. Doordat alle schoonmaakwerkzaamheden door ouders worden gedaan, kunnen we flink op de kosten besparen. Het is ook een mogelijkheid om de betrokkenheid van ouders bij het dagelijkse schoolleven te vergroten. Soms is het wel passen en meten om alles gedaan te krijgen, maar ieder kan zijn steentje bijdragen en zo krijgen we het met elkaar rond. In principe maakt van elk gezin een ouder eens per twee weken 1,5 uur schoon.

De cateringcommissie

Voor de catering bij alle festiviteiten op school is een cateringcommissie. Deze ouders zorgen samen dat het benodigde eten en drinken wordt ingekocht en organiseren het klaarzetten en opruimen bij festiviteiten.

De onderhoudscommissie

Toen School Matthijsje in de oude MULO aan de Oosterstreek trok, was het gebouw erg verwaarloosd. In de afgelopen jaren hebben ouders, ondersteund door bedrijven en mede gefinancierd uit overheidssubsidies, de school opgeknapt. Hiertoe is een onderhoudscommissie in het leven geroepen, die in overleg met team en bestuur een onderhoudsplan heeft opgesteld. De onderhoudscommissie organiseert werkouderavonden en klussendagen. 
De onderhoudscommissie heeft overleg met team en bestuur over het onderhoud.

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl