Oudercommissies

De cateringcommissie

Voor de catering bij alle festiviteiten op school is een cateringcommissie. Deze ouders zorgen samen dat het benodigde eten en drinken wordt ingekocht en organiseren het klaarzetten en opruimen bij festiviteiten.

De onderhoudscommissie

Toen School Matthijsje in de oude MULO aan de Oosterstreek trok, was het gebouw erg verwaarloosd. In de afgelopen jaren hebben ouders, ondersteund door bedrijven en mede gefinancierd uit overheidssubsidies, de school opgeknapt. Hiertoe is een onderhoudscommissie in het leven geroepen, die in overleg met team en bestuur een onderhoudsplan heeft opgesteld. De onderhoudscommissie organiseert werkouderavonden en klussendagen.
De onderhoudscommissie heeft overleg met team en bestuur over het onderhoud.

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl