Privacy

Omgaan met privacy

Op Matthijsje wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs en het begeleiden van onze leerlingen, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

 In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen in de schoolgids. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie

Naast het privacyreglement zijn er nog andere reglementen en beleidsstukken opgesteld om de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers te waarborgen. Deze zijn op de pagina met downloads/links te vinden

 

Basispoort

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt Matthijsje gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Hierover is meer te lezen op: http://info.basispoort.nl/privacy

 

Vragen?

Voor meer informatie en klachten/opmerkingen over privacy kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van Matthijsje,
Remco Hartemink: privacy@schoolmatthijsje.nl 

 

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl