Ouderavonden

ontmoetingspunt voor ouders

Ouderavonden

Drie à vier keer per schooljaar organiseert de school een algemene ouderavond voor alle ouders. Tijdens deze avonden worden onderwerpen besproken die relevant zijn voor team en ouders. Het kan gaan over opvoedkundige zaken en over onderwijskundig onderwerpen, maar ook heeft de avond soms een creatief/praktische invulling.
Iedere ouderavond worden er vanuit team, bestuur en mr mededelingen gedaan over de gang van zaken in de school. De ouderavond is een ontmoetingspunt voor alle ouders, team en bestuur. We verwachten dan ook dat er van ieder gezin er een ouder aanwezig is. Daardoor zijn deze avonden een samenbindende factor in onze schoolgemeenschap.

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl