Ouders

Informatie voor (nieuwe) ouders

Basisschool Matthijsje is in 1984 opgericht door ouders

Het spreekt vanzelf dat de ouders voor de school heel belangrijk zijn. Samen met hen willen bestuur en team een eenheid vormen die de school draagt.

Het contact tussen school en ouders is op Matthijsje van wezenlijk belang. Dit betekent dat ouders en leerkrachten elkaar goed op de hoogte houden van het wel en wee van de kinderen.

Een telefoontje, voor of na schooltijd, een bezoek van de leerkracht aan huis, een gesprek met de ouders op school. Ouders die hun kinderen naar school brengen, lopen de klas vaak even in, bekijken soms waar het kind mee bezig is en wisselen een paar woorden met de leerkracht.

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl