STICHTING MATTHIJSJE

ANBI

Basisschool Matthijsje is de enige school van Stichting Matthijsje. Stichting Matthijsje is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vindt u informatie over Stichting Matthijsje.

Naam

Stichting Matthijsje

Fiscaal nummer

007299722

Contactgegevens

Stichting Matthijsje
Oosterstreek 23
8388 NA Oosterstreek
directie@schoolmatthijsje.nl

Bestuurssamenstelling

Naam Functie/aandachtsgebied Termijn
Remco Hartemink Directeur bestuurder Onbepaalde tijd
Dirk Koopmans Voorzitter Derde termijn tot 01-09-2026
Marianne Barendregt  Secretaris/Financiën Tweede termijn tot 01-02-2028
Tom Kusters Onderwijs Eerste termijn tot 01-04-2027
Sanna Rempt HR Eerste termijn tot 01-03-2028

 

Beleidsplan

De school is de centrale schakel in een keten van zorgvoorzieningen voor kinderen. Scholen (besturen) dienen aan elke aangemelde leerling een passend onderwijsarrangement te bieden. In onze kernactiviteiten richten wij ons op basisschoolleerlingen, daarnaast faciliteren wij ook de kleinschalige peuteropvang van stichting peuterspeelzaal het Klavertje.

Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat wij de lesgroepen niet groter willen laten zijn dan 20 leerlingen, anders zouden we niet die individuele aandacht aan de kinderen kunnen geven die nodig is voor onze vorm van onderwijs en het leven met elkaar; dit vraagt om extra personele/materiële middelen, die niet door de overheid vergoed worden.

Ook zijn er extra financiën nodig voor onze specifieke onderwijsvormen zoals de dierenweide, schooltuin, creatieve materialen, vrijdagmiddagactiviteiten, muziek e.d. Giften die binnen komen worden voor deze doelen gebruikt en ingezet.

Beloningsbeleid

Stichting Matthijsje heeft een bezoldigde directeur bestuurder die volgens de CAO is ingeschaald in schaal D12.  De toezichthouders zijn onbezoldigd. Voor hen worden enkel gemaakte kosten (reiskosten, kopieerkosten, etc.) vergoed.

Doelstelling

Uit de statuten:

“Stichting Matthijsje heeft tot doel het oprichten en in stand houden van één of meer instellingen voor onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. De stichting is ontstaan vanuit de B’ulahhoeve in Steenwijk. Wij geloven en ervaren dat God, die zich openbaart in de Bijbel, betrokken wil zijn bij alle details van het dagelijks leven. Deze basis geeft richting en vorm aan ons onderwijs. Een schoolgemeenschap waar een veilige omgeving geboden wordt, waar ieder Gods vrede kan ervaren en waar het samen leven van kinderen en volwassenen centraal staat. In deze omgeving zorgen wij voor een goed pedagogisch klimaat, waarin de leerlingen een harmonieuze, brede en eigen ontplooiing doormaken, waarbij zij zich ontwikkelen tot sociale en bewuste burgers.”

Stichting Matthijsje beheert een basisschool en wel school Matthijsje “voor algemeen bijzonder-neutraal onderwijs”.

De complete statuten zijn hier te vinden. Het managementstatuut is hier te vinden.

 

Bestuursverslag en jaarrekening

Het meest recente bestuursverslag is hier te vinden en de jaarrekening hier.

 

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl