STICHTING MATTHIJSJE

ANBI

Basisschool Matthijsje is de enige school van Stichting Matthijsje. Stichting Matthijsje is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vindt u informatie over Stichting Matthijsje.

Naam

Stichting Matthijsje

Fiscaal nummer

007299722

Contactgegevens

Stichting Matthijsje

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

bestuur@schoolmatthijsje.nl

Bestuurssamenstelling

R.C.J. Meijboom – Voorzitter

D. Koopmans – Secretaris / toezichthouder a.i.

L.A. Stolk – Penningmeester

M. Goettsch – Toezichthouder a.i.

 

Beleidsplan

De school is de centrale schakel in een keten van zorgvoorzieningen voor kinderen. Scholen (besturen) dienen aan elke aangemelde leerling een passend onderwijsarrangement te bieden. In onze kernactiviteiten richten wij ons op basisschoolleerlingen, daarnaast participeren wij ook in kleinschalige peuteropvang van stichting peuterspeelzaal het Klavertje en in het tweejarig(middelbaar) vervolgonderwijs van stichting Mattias College.

Beide activiteiten vinden ook plaats in ons schoolgebouw en worden niet gesubsidieerd door de (rijks) overheid.

Voor het basisonderwijs geldt dat wij de lesgroepen niet groter willen laten zijn dan 15 leerlingen, anders zouden we niet die individuele aandacht aan de kinderen kunnen geven die nodig is voor onze vorm van onderwijs en het leven met elkaar; dit vraagt om extra personele/materiele middelen, die niet door de overheid vergoed worden.

Ook zijn er extra financiën nodig voor onze specifieke onderwijsvormen zoals de dierenweide, schooltuin, creatieve materialen, vrijdagmiddagactiviteiten, muziek e.d. Giften die binnen komen worden voor deze doelen gebruikt en ingezet.

Beloningsbeleid

Stichting Matthijsje heeft een onbezoldigd bestuur. Enkel gemaakte kosten (reiskosten, kopieerkosten, etc.) worden vergoed.

Doelstelling

Uit de statuten:

“De Stichting heeft tot doel het oprichten en in stand houden van één of meerdere instellingen voor onderwijs; schoolgemeenschap(pen) waar, in een sfeer van vrede en veiligheid, kinderen samenleven en tot ontplooiing kunnen komen. We hopen dat de kinderen, in het dagelijks leven met het team, zelf op zoek gaan naar een leven met God; de God die zich openbaart in de bijbel.”

Stichting Matthijsje beheert een basisschool en wel school Matthijsje “voor algemeen bijzonder-neutraal onderwijs”.

JAARVERSLAG 2017

Download jaarverslag 2017.

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl