Downloads / links

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij als school kunnen bieden i.h.k.v. Passend Onderwijs.

Schoolregels

Hieronder zijn de algemene schoolregels te downloaden. Iedere klas heeft ook aparte regels die samen met de leerlingen worden opgesteld.

Klachtenregeling

Jaarverslag

Links

B’ulah Hoeve

De B’ulah-hoeve is een leefgemeenschap in De Bult (Steenwijk) waaruit Matthijsje is ontstaan.
www.bulahhoeve.nl

Peuterspeelzaal Het Klavertje

Het Klavertje is een peuterspeelzaal die in 1997 vanuit de B’ulah Hoeve en Matthijsje is ontstaan en gehuisvest is op het achterterrein van Matthijsje.
www.peuterspeelzaalhetklavertje.nl

Samenwerkingsverband passend onderwijs

www.passendonderwijsinfryslan.nl

Expertisecentrum ‘Passend onderwijs in de Stellingwerven’

www.pastexpertise.nl

Meer informatie over de school kunt u ook vinden op:

www.scholenopdekaart.nl

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl