Vacature!

Vacature toezichthoudend bestuurslid Stichting Matthijsje

 

Profielschets:

Het toezichthoudende gedeelte van het bestuur Stichting Matthijsje is op zoek naar een enthousiaste kandidaat die zitting wil nemen in het bestuur.

Wij zoeken een kandidaat die :

  • De visie en doelstelling, zoals beschreven staan in de statuten en het schoolplan van Matthijsje van harte en volledig kan onderschrijven en uit kan dragen;
  • Tijd en energie wil besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen ( +/_ 10 keer per jaar , tijd investering +/- 5 uur per maand)
  • Een constructieve werkwijze en kritische houding heeft.

 

Het betreft een onbezoldigde functie, wel worden gemaakte onkosten samenhangend met het bestuurswerk vergoed.

Voor nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot:

D. Koopmans, voorzitter stichting Matthijsje

dirk@schoolmatthijsje.nl

 

 

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl