VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Vrijwillige ouderbijdrage

De regeling rond de vrijwillige ouderbijdrage staat uitgebreid vermeld in het algemene deel van de Schoolgids. Vragen rondom deze regeling kan men stellen aan directeur-bestuurder.
Het niet betalen van de ouderbijdrage zal nooit leiden tot uitsluiting van leerlingen bij extra activiteiten.

De bijdrage kan gestort worden op:

IBAN:  NL50RABO0162596278  t.n.v. Stichting Matthijsje

Waarom een vrijwillige ouderbijdrage?

We hebben de ouderbijdrage ingevoerd om de volgende redenen:

  1. We willen de groepen niet groter laten zijn dan 20 leerlingen (kleuterklas max. 25 lln), anders zouden we niet die individuele aandacht aan de kinderen kunnen geven die nodig is voor onze vorm van onderwijs en het leven met elkaar. Dit vraagt extra personele/ materiële middelen, die niet door de overheid vergoed worden.
  2. We hebben extra geld nodig voor onderdelen van ons specifieke onderwijsconcept, zoals de dierenweide, schooltuin, creatieve materialen, vrijdagmiddagactiviteiten, muziek, schoolreizen en excursies.
  3. We hebben een schoolgebouw te onderhouden wat groter is dan de voorgeschreven norm.

Ieder kalenderjaar wordt een begroting opgesteld voor de inkomsten en uitgaven van de ouderbijdrage. De M.R. heeft instemmingsrecht over deze begroting.

In mei 2019 zijn met instemming van de MR nieuwe richtbedragen vastgesteld op basis van inkomen, waardoor rekening wordt gehouden met draagkracht.

Afgesproken is om niet per kind, maar per gezin, een ouderbijdrage te vragen. Er wordt geen factuur gestuurd, maar ouders maken het bedrag zelf over (maandelijks, periodiek of per jaar)

Richtbedragen (voor 12 maanden per jaar) op basis van netto inkomen:

Inkomen tot €1500: bijdrage €10,- p.m

Inkomen tussen €1500  en €2500:  bijdrage €35,- p.m.

Inkomen €2500 en meer: bijdrage  €60.- p.m.

 

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl