Vacature!

Vacatures leerkracht groep 7/8 en leerkracht onderbouw per 01-08-2022

 Wat houdt de functie in?

 • Je geeft les in een combinatiegroep van 14 (groep 7/8),19 (groep 3/4) of 20-25 leerlingen (groep 1/2).
 • Na schooltijd heb je (binnen je aanstelling) tijd voor overleg/overdracht met duo-collega, zodat dit minder schriftelijk hoeft.
 • De duo-collega zorgt voor de weekplanning en bijkomende zaken in de groep, zodat je tijd hebt om aan de school te wennen en je te richten op het lesgeven.
 • Je neemt naar rato deel aan wekelijkse teamvergaderingen, ouderavonden en andere bijeenkomsten en activiteiten buiten de lesdag.

Wat vragen wij van de leerkracht?

 • Je bent in het bezit van een PABO-diploma.
 • Bij voorkeur ben je bevoegd om gymlessen te geven.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met lesgeven, bij voorkeur in de betreffende combinatiegroep.
 • Je kunt het schoolconcept onderschrijven en praktisch invulling geven aan wat in de schoolgids beschreven staat.
 • Goed communiceren en constructief kunnen samenwerken met collega’s zijn kernmerken van je.

Wat bieden wij?

 • Een LB-functie conform CAO van 0,45 fte (7/8) of ca 0,4 fte (3/4) 
 • Een plek in een enthousiast team waar warmte, betrokkenheid en ondersteuning belangrijke pijlers zijn en waar het geloof ons doen en laten bepaalt. 
 • De tijd en ruimte om kinderen naast de basisvakken een breed lesaanbod te geven, mede doordat er in de combinatiegroepen tussen de 15-20 leerlingen zitten.
 • Een sfeervol gebouw en een prachtige en ruime schoolomgeving waar het team, de kinderen en ouders zich thuis voelen.
 • De kans om op een school te werken waar er tijd en aandacht is voor het welbevinden van kinderen én personeel.

Neem contact op voor een oriënterend gesprek via vacature@schoolmatthijsje.nl

 Je sollicitatiebrief graag voorzien van een CV en een referentie.
Deze kunnen geadresseerd worden aan:
Oosterstreek 23, 8388 NA Oosterstreek t.a.v. dhr. R. Hartemink
of gemaild worden naar: vacature@schoolmatthijsje.nl

 

 

ADRES:

Oosterstreek 23

8388 NA Oosterstreek

Tel.0561-432690

POSTADRES:

Postbus 8

8390 AA Noordwolde

E-MAILADRES:
info@schoolmatthijsje.nl